Kopskuif – wie is in jou huis?

Waarskuwing: Moet asb nie verder lees as jy nie bereid is om jou eie denkpatrone uit te daag nie.

Kom ons dink heeltemal anders oor gemeentewees.

Daar is ‘n diep en ryke vers in Hebreërs wat ons daarmee help.

Heb.3:1-6: “Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping,
let op die Apostel en Hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus, (2) wat
getrou was aan Hom wat Hom aangestel het, net soos Moses ook in sy hele
huis. (3) Want Hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses, namate hy wat
die huis gebou het, meer eer het as die huis; (4) want elke huis word deur
iemand gebou, maar Hy wat alle dinge gebou het, is God. (5) En Moses was
wel getrou in sy hele huis as ‘n dienaar, om te getuig van wat nog gespreek
sou word, (6) maar Christus as Seun oor sy huis. En ons is sy huis as ons net
die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar
vashou.”

Die gemeente in ‘n dorp bestaan uit huise. Ek praat nie van die boustrukture nie. Almal behoort aan ‘n huishouding. Wie is deel van jou huis? Huise (geestelike huishouding) verwys na wie fisies in jou huis is, maar dit behoort ook groter te wees.

Onthou dat al God se terminologie altyd ‘n verhoudingskonteks het (verwysende na teksgedeelte). Die mense in jou huis is diegene met wie jy ‘n dissipelmakende verhouding het en wie jou verantwoordelikheid is op die oomblik. Dit mag selfs van tyd tot tyd verander. Dit sluit fisiese familie, aangenome familie, uitgebreide familie, geestelike familie en ongelowiges in wat toekomstige familie is.

Ek haal ‘n vriend aan vir meer duidelikheid:

The following principles are important:

1) It is of absolute vital importance to understand the concept of ‘house’ in the Bible. Man is in essence a relational being and all his relationships are earthed in his house. If you have lost ‘house’, you have lost your roots, stability, focus and belonging in life.

2) The house or home is the basic building block of congregation life and the basic unit in community life. Everything starts and ends in the house. The house produces and raises people that in turn get houses that produce people. All real discipleship takes place in the atmosphere of a house relationship. The concept of house keeps you in a relational way of thinking and helps you not to fall into an event driven lifestyle.

3) According to Heb.3:1-6 Jesus was faithful in His house as Moses was faithful in his house. Your house is your relational field of responsibility. Your house starts out with the people in your physical home, but includes more people than that. Your house is a relational term. It describes all the people that you believe you are in primary relationship with and you have primary responsibility for.

4) You are always supposed to be in a house or even have a house. 

5) The following people are normally in your house:

  • Physical family

  • Extended family

  • Spiritual family

  • Mentors or father figures

  • Unbelievers you are reaching out to

6) You may know a lot of people, but your real house consists of 6-12 people. The average career person does not normally have time for more deep relationships than that. Most people are spread so thin in their many friendships that there is little left of real relationship. The people in your house will also change with time because of certain life factors.

Advertisements
This entry was posted in Jou gemeente. Bookmark the permalink.

Reaksie is welkom

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s